Biuro rachunkowe - Batex

Biuro Rachunkowe

Oferta / Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów
  i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzenie ewidencji środków wyposażenia
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT (rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupu VAT).
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozliczanie importu oraz eksportu towatów i usług.
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością dowodów księgowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • reprezentowanie Klientów przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS
 • przygotowanie informacji o zobowiązaniach podatkowych oraz ZUS
Obsługa księgowa