Biuro rachunkowe - Batex

Biuro Rachunkowe

Oferta / ZUS

  • sporządzanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA)
  • obsługa przekazu elektronicznego związanego
    z korespondencją z ZUS
  • reprezentowanie Klientów przed ZUS
  • przygotowywanie informacji o zobowiązaniach wobec ZUS
ZUS