Biuro rachunkowe - Batex

Biuro Rachunkowe

Oferta / Czynności doradztwa podatkowego

  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych,
  • sporządzania, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych,
  • udzielanie pomocy w powyższym zakresie.
Czynności doradztwa podatkowego