Biuro rachunkowe - Batex

Biuro Rachunkowe

Oferta / Zakładanie i rejestracja spółek

  • pomoc przy tworzeniu i zawieraniu umowy spółki
  • nadzorowanie procesu zakładania sp. z o.o, w tym jej rejestracja w KRS
  • dokonywanie rejestracji w ZUS, US i GUS
  • pomoc przy zakładaniu rachunków bankowych
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszej formy prawnej
  • przygotowanie dokumentacji opracowanie projektów umów
  • doradztwo prawno-notarialne
Zakładanie i rejestracja spółek